Polica privatnosti

Polica privatnosti

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na web stranicu cvjecarnica-ruzica.com u vlasništvu Obrta za usluge i proizvodnju RUŽICA (u daljnjem tekstu Cvjećarnica Ružica) sa sjedištem u Splitu, Fra Bonina 8.

Ova web stranica može sadržavati i informacije trećih osoba te poveznice na web stranice trećih strana. Vlasnik web stranice ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo kojih drugih karakteristika takvih informacija i poveznica, te ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje stranica na koje poveznica usmjerava korisnika. Web stranice trećih strana imaju svoje neovisne uvjete zaštite osobnih podataka te je obveza korisnika upoznati se s njima prilikom posjete tim web stranicama.

Polica privatnosti temelji se na odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te korisnicima ovih web stranica pružaju informacije o načinu prikupljanja, korištenja, zaštite, ispravaka i brisanja njihovih osobnih informacija.

Što su osobni podaci

Pojam ‘osobni podatak’ podrazumijeva svaki podatak temeljem kojeg se korisnik izravno ili neizravno može identificirati: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. podaci.

Prikupljanje osobnih podataka

Cvjećarnica Ružica prikuplja osobne podatke korisnika samo kad su oni nužni za ispunjenje obveza. Cvjećarnica Ružica obvezuje se štiti osobne podatke korisnika sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka korisnika, osim ako za to postoji opravdani razlog.

Osobni podaci korisnika prikupljaju se na nekoliko načina:

– Prikupljanje podataka izravnim telefonskim ili e-mail kontaktom – Podatke prikupljamo kad nam se korisnici obrate za informacije o proizvodima – cvjetnim aranžmanima u ponudi Cvjećarnice Ružica. Osobne podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo u svrhu obrade traženih informacija i rješavanje upita korisnika, kako bi korisnicima omogućili korištenje naše web trgovine i kupnju cvijeća u našoj ponudi. Korisnici web stranice cvjecarnica-ruzica.com slanjem svojih osobnih informacija iskazuju suglasnost za obradu tih osobnih podataka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

– Prikupljanje podataka tijekom kupnje u web trgovini – Podatke prikupljamo u svrhu dostave proizvoda naručenog(ih) putem web trgovine Cvjećarnice Ružica. Prikupljamo ime i prezime kupca, adresu za dostavu, adresu za račun, broj telefona i email adresu. Legitiman pristup podacima kupca koji se odnose na ime i prezime te adresu dostave imaju i djelatnici koji dostavljaju naručeno cvijeće i cvjetne aranžmane.

Ako korisnik daje podatke u ime druge osobe, on(a) se mora pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovom Policom privatnosti prije no što se osobni podaci te osobe dostave. Ako je korisnik mlađi od 16 godina, on(a) ne smije davati nikakve osobne podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Obrada osobnih podataka

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na prikupljenim osobnim podacima, poput primjerice upotrebe i prijenosa osobnih podataka. Informacije o zbirki osobnih podataka za web stranicu Cvjećarnice Ružica možete dobiti na broj telefona 021 384 123 ili mail adresi cvjecarnica.ruzica@gmail.com.

Obrada prikupljenih osobnih podataka vrši se sukladno propisima EU i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – kad ste pristali na obradu osobnih podataka (privola), kad je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora tj. ispunjavanje zakonskih obveza, kad zatražite radnje u svrhu zaštite vaših osobnih podataka, te kada je obrada potrebna u pravne svrhe.

Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se održavanjem najviši standarda sigurnosti i poslovanja. Korisnik može u svakom trenutku dati prigovor na obradu svojih osobnih podataka, te ima i pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Cvjećarnica Ružica po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, a sukladno zakonu, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke korisnika.

Dijeljenje osobnih podataka

Cvjećarnica Ružica dijeli prikupljene osobne podatke isključivo u legitimne svrhe, u svrhu dostave naručenog cvijeća.

Cvjećarnica Ružica ne dijeli osobne podatke korisnika s niti jednom drugom trećom stranom, osim u slučaju legitimnih zahtjeva od strane ovlaštenih državnih tijela.

Zaštita osobnih podataka

WordPress platforma na kojoj se temelji ova web stranica je siguran sustav koji se stalno razvija u formi novijih i sigurnijih verzija. Nove verzije sustava pružaju veću zaštitu i sigurnost web stranica, uključujući podatke korisnika te se stoga web stranica Cvjećarnice Ružica redovno nadograđuje sa svakom novoobjavljenom verzijom.

Korisnički računi / profili korisnika zaštićeni su lozinkom koju odabire sam korisnik.

U slučaju zaboravljene lozinke i nemogućnosti ulaska u web trgovinu i stranicu za uređivanje osobnih podataka, korisnik u svakom trenutku može zatražiti kreiranje nove lozinke. Korisnik je jedina osoba odgovorna za čuvanje sigurnosti lozinke koju ne bi trebao dijeliti s drugim osobama.

Osobni podaci korisnika zaprimljeni tijekom kupnje u web trgovini čuvaju se na siguran i zaštićen način, a koriste se isključivo u svrhu izdavanja računa i dostave narudžbe na zatraženu adresu. Osobe angažirane na dostavi narudžbi upoznate su s pravilima zaštite osobnih podataka Kupca.

Prava korisnika

Korisnici web trgovine na adresi cvjecarnica-ruzica.com mogu u svakom trenutku na stranici svog korisničkog računa samostalno izmijeniti svoje osobne podatke.

Korisnici mogu i zatražiti dostavu svojih osobnih podataka prikupljenih u web trgovini Cvjećarnice Ružica.

Korisnici također mogu zatražiti potpuno brisanje svojih osobnih podataka, što ne uključuje bilo koje podatke koje je Cvjećarnica Ružica obvezna čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Postupak u slučaju neovlaštenog pristupa osobnim podacima

Cvjećarnica Ružica vodi računa o i odgovorna je za ažurnost web stranica na domeni cvjecarnica-ruzica.com kako bi se osigurala sigurnost prikupljenih osobnih podataka i spriječio sigurnosni upad i zlouporaba osobnih podataka korisnika.

U slučaju sigurnosnog upada koji bi dopustio neovlašteni pristup osobnim podacima korisnika, Cvjećarnica Ružica će sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) u zakonskom roku od 72 sata o tome obavijestiti sve korisnike i Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP) koja je nadležna za nadzor primjene ove Uredbe obavijestiti o neovlaštenom upadu.

Izmjene police privatnosti

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na podatke prikupljene na web stranici cvjecarnica-ruzica.com.

Cvjećarnica Ružica zadržava pravo izmjene police privatnosti bez prethodne najave te nije odgovorna za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena.

Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranice provjeriti važeća pravila kako bi saznali za bilo kakve promjene u pravilima o zaštiti privatnosti. Daljnje korištenje web stranice cvjecarnica-ruzica.com od strane korisnika nakon bilo kakve promjene u polici privatnosti značit će da korisnik prihvaća izmjene.

Dodatne informacije

Za sva dodatna pitanja o zaštiti osobnih podataka na web stranici cvjecarnica-ruzica.com korisnici se mogu javiti na e-mail adresu cvjecarnica.ruzica@gmail.com.

Scroll to Top