Reveri

Nudimo veliki izbor revera od cvijeća i dodatnih dekorativnih elemenata za revere vaših gostiju na vjenčanju.

* Cvijeće koje se koristi u buketima i cvjetnim aranžmanima ovisi o njegovoj dostupnosti u vrijeme narudžbe te će u slučaju njegove nedostupnosti biti zamijenjeno drugim cvijećem najsličnijih karakteristika i kvalitete.

Scroll to Top